top of page
AdobeStock_202421932_edited.jpg

Terms and Condition

นโยบายการให้บริการหลังการขาย

1. หากลูกค้ามีความต้องการในการขอข้อมูล คำปรึกษา หรือมีคำแนะนำ กับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่​

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความมั่นใจว่า คำร้องเรียนของท่านที่แจ้งมายังบริษัท จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางบริษัทมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

  • ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนมายังบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้​

  • กรุณาระบุปัญหาที่ท่านพบเจอหรือต้องการร้องเรียนให้ชัดเจน และรายละเอียดของผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อสามารถให้บริษัทติดต่อกลับไป

  • คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

  • คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ (ในกรณีที่ปัญหามีข้อเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ผลิต หรือ บริษัทขนส่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในเวลาที่ใช้ดำเนินการที่อาจนานขึ้น)

Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
bottom of page