top of page

5 สัญญาณ ปั๊มน้ำมีปัญหา

ปั๊มน้ำ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกบ้านที่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก ช่วงแรกของการใช้งานปั๊ม ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่พบกับปัญหามากสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม หาเวลาผ่านไปเป็นเวลานาน ปั๊มน้ำก็อาจมีอาการ หรือแสดงสัญญาณบางอย่างที่บอกผู้ใช้ว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องซ่อมหรือเปลี่ยน

สัญญาณของปั๊มที่พบได้ส่วนใหญ่

1. ปั๊มน้ำเสียงดังกว่าปกติ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่หากปั๊มมีอายุไม่มากนักและมีเสียงดังต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มีวัสดุเช่น กรวด หิน เล็ดรอดเข้ามาติดในใบพัด

สามารถแก้ไขได้โดยการเปิดฝาครอบใบพัดน้ำและทำความสะอาด นำเอาวัสดุแปลกปลอมนั้นออกมา

2. มีน้ำรั่วออกจากตัวปั๊มน้ำ

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากแมคคานิคอลซีลในตัวปั๊มเสื่อสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน

สามารถแก้ไขได้โดยการเปิดเสื้อปั๊ม และเปลี่ยนแมคคานิคอลซีล (ต้องการทักษะช่าง)

3. มอเตอร์ปั๊มน้ำร้อนผิดปกติ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากมีอาการน้อยอาจเกิดจากปัญหาในข้อ 1. ทำให้ตัวปั๊มทำงานหนักกว่าปกติ

แต่หากร้อนมาก อาจเกิดได้จากปั๊มทำงานโดยไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง หรือน้ำในถังสำรองหมดขณะที่มีความต้องการใช้น้ำ หากตรวจสอบถังน้ำแล้วพบว่าไม่มีน้ำ ต้องทำการปิดตัวปั๊มทันที เพื่อป้องกันปัญหามอเตอร์ไหม้

4. ปั๊มน้ำหยุดทำงานถาวร

ส่วนใหญ่ปั๊มน้ำเหล่านี้จะมีระบบไฟฟ้าที่ตรงไปตรงมา หากมีไฟเข้าตัวปั๊มแต่ยังไม่ทำงาน

ก่อนอื่นให้เช็คตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) บริเวณบนมอเตอร์ว่ามีอาการบวมหรือไม่ หากบวมให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุไฟฟ้านั้นและทดลองว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่

หากมีการเปลี่ยนตัวเก็บประจุไฟฟ้าแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากมอเตอร์ที่ทำงานหนักเกินไปจนเกิดอาการช๊อตหรือไหม้ (Overload)

ปั๊มน้ำที่ดีจะมีระบบป้องกัน Overload ที่ออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายถาวรของมอเตอร์ 1 ครั้ง ในกรณีที่เกิดการช๊อตหรือไหม้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ราคาต้นทุนของปั๊มคุณภาพสูงกว่าปั๊มในท้องตลาดทั่วไป

หากมอเตอร์เสีย หรือไหม้ สามารถแก้ไขได้โดยการพันมอเตอร์ใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายอาจสูงพอกับซื้อปั๊มตัวใหม่

5. ปั๊มทำงานบ่อยกว่าปกติ

มีน้ำรั่วในระบบท่อประปาภายในบ้าน

วิธีการทดสอบคือให้ปิดก๊อกน้ำทุกก๊อกภายในบ้าน หากยังทำงานบ่อยกว่าปกติ จะถือได้ว่ามีการรั่วในระบบท่อภายในบ้าน น้ำรั่วในระบบนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากปั๊มน้ำ อย่างไรก็ตามหากไม่มีการแก้ไขซ่อมแซม ปั๊มจะทำงานหนักกว่าปกติ เป็นสาเหตุให้อายุการใช้งานลดลงได้


Our Recent Posts

Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
bottom of page