top of page

ติดปั๊มน้ำ/วางถัง ห้องแถว อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อย่างไร

สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้สำหรับอาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว หรือตึกที่มีลักษณะสูงหลายชั้น หน้าแคบ ไม่มีพื้นที่สวนภายนอก เช่น ทาวน์โฮม หรือทาวน์เฮ้าส์นั้น

การติดตั้งนั้นสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ 1. ติดตั้งปั๊มน้ำจากชั้นแรก เพื่อส่งขึ้นไปใช้งานตามจุดใช้น้ำต่างๆ จำนวนปั๊มน้ำที่ใช้ : 1 ตัว แบบของปั๊มน้ำที่ใช้ : ปั๊มอัตโนมัติ หรือ ปั๊มออโตเมติก เหมาะสำหรับ : อาคารที่มีจำนวนชั้นไม่สูงมาก พื้นที่จำกัด หรือไม่มีพื้นที่บริเวณดาดฟ้า ข้อดี : ค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าเนื่องจากติดตั้งถังน้ำ และปั๊มเพียงตัวเดียว ข้อเสีย : ไม่สามารถใช้น้ำได้เมื่อไฟฟ้าดับ ปั๊มบางตัวไม่มีระบบป้องกันน้ำขาด ทำให้ปั๊มไหม้ได้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล

รูปตัวอย่างการติดตั้ง

*สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบถังเก็บน้ำบนดิน, บ่อคอนกรีตใต้ดิน หรือถังเก็บน้ำใต้ดิน

 

2. ติดตั้งถังทั้งชั้นแรกและชั้นดาดฟ้า และปั๊ม 2 ตัว เพื่อสำรองน้ำในกรณีน้ำประปาไม่ไหลหรือไฟดับ

จำนวนปั๊มน้ำที่ใช้ : 2 ตัว แบบของปั๊มที่ใช้ : ปั๊มอัตโนมัติ หรือ ปั๊มออโตเมติก 1 ตัว และ ปั๊มธรรมดา 1 ตัว เหมาะสำหรับ : อาคารที่มีจำนวนชั้นสูงกว่า 3 ชั้น มีพื้นที่บริเวณดาดฟ้าเพื่อวางถังน้ำ ข้อดี : มีถังเก็บน้ำสำรองบนดาดฟ้า และสามารถใช้น้ำได้แม้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล หรือ ไฟดับ ข้อเสีย : การตั้งถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องโครงสร้างรับน้ำหนักของถังน้ำ ใช้ปั๊ม 2 ตัวเป็นอย่างน้อยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

*เป็นที่นิยมมากในอาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์โฮม และ ทาวน์เฮ้าส์

 

Our Recent Posts

Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
bottom of page