top of page

วิธีการเลือกปั๊มน้ำบ้านให้เหมาะกับการใช้งานจริง

เชื่อว่าบางท่านคงประสบปัญหา เมื่อมีการต่อเติมหรือปรับปรุงบ้าน ปั๊มน้ำใหม่ควรเป็นรุ่นอะไร?

ปัญหานี้ต่างมีคำตอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทฤษฏี และ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ขายประจำร้านค้า หรือแม้กระทั่งความชำนาญของทางบริษัทที่จัดจำหน่ายเอง เนื่องจากตัวปั๊มในตลาดนั้นแตกต่างกันทั้งในส่วนการออกแบบตัวปั๊ม กำลังมอเตอร์ รูปแบบใบพัด ขนาดท่อ หรือเทคโนโลยีบนตัวปั๊ม ทำให้การคำนวณที่อ้างอิงจากกำลังไฟฟ้า หรือกำลังวัตต์นั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้

วิธีการคำนวณง่ายๆดังนี้

1. นับจำนวนสุขภัณฑ์ที่มีโอกาสใช้พร้อมกัน ภายในบ้าน 2. คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องใช้สำหรับก๊อกเหล่านั้น โดยที่

ก๊อกอ่างล้างหน้า - 6 ลิตรต่อนาที

ก๊อกซิงค์ - 6 ลิตรต่อนาที

ฝักบัวทั่วไป - 9 ลิตรต่อนาที

อ่างอาบน้ำ - 18 ลิตรต่อนาที

ฝักบัวอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ - 20 ลิตรต่อนาที

สุขภัณฑ์ชักโครก - 6 ลิตรต่อนาที ก๊อกสนาม - 12 ถึง 24 ลิตรต่อนาที

เครื่องซักผ้า - 12 ลิตรต่อนาที

3. คำนวณความสูงเฉลี่ยของบ้าน (เฉลี่ยชั้นละ 3 เมตร)

4. หาแรงดันที่ต้องการ จากลักษณะของบ้าน ว่าเป็นบ้านทั่วไปที่ติดตั้งปั๊มน้ำที่ชั้นล่าง หรือเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดตั้งปั๊มน้ำที่ชั้นดาดฟ้า

a. หากเป็นบ้านทั่วไป ใช้ความสูงเฉลี่ยในข้อ 3 บวก 30 เมตร*

b. หากเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดตั้งปั๊มน้ำที่ชั้นดาดฟ้า ใช้แรงดันเฉลี่ยเท่ากับ 30 เมตร*

5. หาปั๊มที่สามารถให้ปริมาณน้ำได้มากกว่าข้อ 2 และได้แรงดันมากกว่าหรือเท่ากับข้อ 4

6. เทียบกราฟ *แรงดัน 30 เมตร เท่ากับ แรงดัน 3 บาร์ (วิธีการแปลงคือหารด้วย 10 ) เป็นเลขแรงดันมาตรฐานที่ถือว่าอยู่ในช่วงที่แรงกำลังดี ไม่แรงไม่เบาจนเกินไปสำหรับบ้านหรืออาคารทั่วไป

ยกตัวอย่างเช่น 1. บ้านใช้ก๊อกน้ำสนาม(เล็ก) ,ฝักบัวเรนชาวเวอร์ , สุขภัณฑ์ชักโครก และ ก๊อกซิงค์ เป็นเวลาพร้อมกัน 2. ความต้องการการใช้น้ำพร้อมกันของบ้านนี้คือ 12 + 20 + 6 + 6 = 44 ลิตรต่อนาที 3. บ้านสูงสองชั้น 4. แรงดันที่ต้องการคือ 6 + 30 = 36 เมตร 5. หาปั๊มที่ได้ปริมาณน้ำมากกว่า 44 ลิตรต่อนาที ที่ได้แรงดันมากกว่าหรือเท่ากับ 36 เมตร (หรือ 3.6 บาร์)

6. เทียบกราฟ

จากกราฟจะเห็นได้ว่าแนวตั้งด้านซ้ายมือคือ ความสูง H (m) หรือ P ( kPa) ส่วนแนวนอนคือปริมาณน้ำ Q (l/m) ปั๊มนี้จะสามารถทำงานได้ตามเส้นแทยงบนกราฟ เช่นหากปั๊มทำงานได้แรงดันสูง ปริมาณน้ำจะน้อย ในทางกลับกัน หากมีการใช้น้ำเยอะ แรงดันจะน้อย ในกรณีตัวอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าปั๊มน้ำนี้สามารถใช้งานได้ตรงความต้องการพอดี ที่แรงดันประมาณ 36 เมตร หรือ 3.6 บาร์ และที่ปริมาณน้ำ 44 ลิตรต่อนาที!

 

bottom of page