top of page

✔️ คุณสมบัติ
 - แคลมป์ที่มีรูปร่างหมือนตัวเอฟ โดยแขนข้างหนึ่งสามารถ เลื่อนไปมาได้ ขณะที่อีกข้างยึดติดอยู่กับที่
- สามารถเลื่อนปรับ ขนาดได้อย่างรวดเร็ว 
- ใช้ได้กับวัตถุนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
- แรงยึดสูงสุด 170Kgs
-ไม้บรรทัดเหล็กหนาและกว้าง 5x15mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวของสกูร 11mm

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค THT1320501
ขนาดแคลมป์ : 50 x 150 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวของสกรู : 11 มิลลิเมตร
แรงบีดอัดสูงสุด : 170 กิโลกรัม
ความหนา และ ความกว้าง ของเหล็ก : 5 x 15 มิลลิเมตร

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค THT1320502
ขนาดแคลมป์ : 50 x 200mm (10 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวของสกรู : 11 มม
แรงบีดอัดสูงสุด : 170 กิโลกรัม
ความหนา และ ความกว้าง ของเหล็ก : 5 x 15 มม.

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค THT1320503
ขนาดแคลมป์ : 50 x 250mm (12 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวของสกรู : 11 มม
แรงบีดอัดสูงสุด : 170 กิโลกรัม
ความหนา และ ความกว้าง ของเหล็ก : 5 x 15 มม

TOTAL แคลมป์จับชิ้นงาน แบบตัว F

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿105.00
ภาษี รวม |
    Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
    bottom of page