top of page

TOTAL  ปืนกาวไฟฟ้า ปืนกาว ปืนยิงกาว 100 วัตต์ 150 วัตต์

 

คุณสมบัติ รุ่น 100 วัตต์  -TT101116
✔️ มีขาตัั้งพับเก็บได้ สะดวกการวางปืนกาวขณะใช้งาน
✔️ แถมฟรี กาวแท่ง 2 แท่งในกล่อง
✔️ คุณภาพสูง ใช้งานง่าย

 

คุณสมบัติ รุ่น 150 วัตต์ - TT201116
✔️ มีขาตัั้งพับเก็บได้ สะดวกการวางปืนกาวขณะใช้งาน 
✔️ ร้อนเร็วภายใน 3 - 5 นาที 
✔️ กำลังไฟ 150 วัตต์ (Output 20 วัตต์) 

TOTAL ปืนกาวไฟฟ้า ปืนยิงกาว 100 วัตต์ / 150 วัตต์

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿215.00
ภาษี รวม |
    bottom of page