top of page

Total ชุดไขควงช่างอิเลคโทรนิคส์ 6 ตัวชุด (ปากแบน - ปากแฉก) รุ่น THT250PS0601 (Screwdriver Set)

 

ในชุดประกอบด้วย

3 อัน ไขควงปากแบน SL2x50, SL2.5x50, SL3x50
3 อัน ไขควงปากแฉก PH000x50, PH00x50, PH0x50

TOTAL ชุดไขควงช่างอิเลคโทรนิคส์ 6 ตัวชุด ปากแบน - ปากแฉก

SKU: THT-250PS0601
฿240.00 ราคาปกติ
฿120.00ราคาขายลด
ภาษี รวม |
    bottom of page