top of page

📌 แบบ 1 ทาง
📌 แบบ 4 ทาง

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค แบบ 1 ทาง
lowset pressure : on 40 PSI  off 175 PSI
pressure setting : 40-70PSI , 50-80PSI , 70-100PSI , 80-115PSI , 90-115PSI
ขนาดเกลียว : เกลียวใน 1/4" 

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค แบบ 4 ทาง
lowset pressure : on 40 PSI  off 175 PSI
pressure setting : 40-70PSI , 50-80PSI , 70-100PSI , 80-115PSI , 90-115PSI
ขนาดเกลียว : เกลียวใน 1/4" 

Kanto สวิตช์ควบคุมแรงดันปั้มลม อัตโนมัติ สวิตซ์ปั๊มลม 1 ทาง / 4 ทาง ขนาด 2 หุน

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿130.00
ภาษี รวม |
    Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
    bottom of page