top of page

สวิทซ์ลูกลอย ลูกลอยไฟฟ้า สำหรับควบคุมระดับน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ ปั๊มน้ำ

 

มีให้เลือก 2 ยี่ห้อ
📌 KANTO
📌 SUMMER  *ใหม่

 

ติดตั้งง่าย
ติดตั้งลงในถังสำรองน้ำ โดยให้ลูกลอยอยู่ในแนวดิ่ง หากติดตั้งในบ่อน้ำให้ใช้ขายึดมุมฉาก
สวิทช์มี 2 คอนแทค 
กรณีสูบน้ำเข้า - ใช้ขั้ว A1 กับ A2 เมื่อระดับน้ำเต็ม(ทุ่นลอย) สวิทซ์ภายในจะตัดวงจร ปั๊มน้ำจะหยุดทำงาน 
กรณีสูบน้ำออก - ใช้ขั้ว B1 กับ B2 เมื่อระดับน้ำเต็ม(ทุ่นลอย) สวิทซ์ภายในจะต่อวงจร ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงาน

Kanto ลูกลอยไฟฟ้า ลูกลอยแท้งน้ำ ใช้ปรับระดับน้ำอัตโนมัติ 220V 7.5A 110V 15A

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿129.00
ภาษี รวม |
 • ✔️ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย 
  ✔️ มีลูกลอย 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม หรือต่อแบบขนานได้ 
  ✔️ ใช้สำหรับควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ ตู้น้ำหยอดเหรียญ บ่อน้ำ ให้อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำตามต้องการ 
  ✔️ สามารถใช้ต่อตรงได้ แรงดัน 220 V กระแสไฟฟ้า 7.5 แอมป์ หรือใช้กับปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 2 แรงม้า 
  ✔️ ควบคุมได้ทั้งระดับสูง/ต่ำ โดยปรับตั้งระยะที่ลูกลอยสีส้ม เพื่อกำหนดการตำแหน่งการทำงาน
  ✔️ ปลอดภัยจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร

Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
bottom of page