top of page

ปั๊มไดโว่ Daewoo แดวู - มีให้เลือก 1 / 1.5 / 2 นิ้ว - ของแท้ 100% 
ลิขสิทธิ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี

 

มีให้เลือก 3 รุ่น
📌 DAE-QDX-370 : 1 นิ้ว 370 วัตต์
📌 DAE-QDX-550 : 1.5 นิ้ว 550 วัตต์
📌 DAE-QDX-750 : 2 นิ้ว 750 วัตต์

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค DAE-QDX-370 : Daewoo 370 วัตต์ - 1 นิ้ว
✅ กำลังมอเตอร์ : 370 วัตต์
✅ แอมป์ : 3.2 แอมป์
✅ ปริมาณน้ำ : 75 ลิตร/นาที
✅ ส่งสูง : 16 เมตร
✅ ความเร็วรอบ : 2850 รอบต่อนาที
✅ ขนาดท่อส่ง : 1 นิ้ว
✅ ใบพัด : อลูมิเนียม
✅ ชนิดใบพัดปิด : สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก
✅ ห้องเครื่องใหญ่ : อลูมิเนียม (ทนและระบายความได้ดี)
✅ สายไฟยาว : 7.7 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก
 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค DAE-QDX-550: Daewoo 550 วัตต์ - 1.5 นิ้ว
✅ กำลังมอเตอร์ : 550 วัตต์
✅ แอมป์ : 4.0 แอมป์
✅ ปริมาณน้ำ : 215 ลิตร/นาที
✅ ส่งสูง : 17 เมตร
✅ ความเร็วรอบ : 2850 รอบต่อนาที
✅ ขนาดท่อส่ง : 1.5 นิ้ว
✅ ใบพัด : อลูมิเนียม
✅ ชนิดใบพัดปิด : สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก
✅ ห้องเครื่องใหญ่ : อลูมิเนียม (ทนและระบายความได้ดี)
✅ สายไฟยาว : 7.7 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

 

⚙️ ข้อมูลทางเทคนิค DAE-QDX-750 : Daewoo 750 วัตต์ - 2 นิ้ว
✅ กำลังมอเตอร์ : 750 วัตต์
✅ แอมป์ : 4.0 แอมป์
✅ ปริมาณน้ำ : 235 ลิตร/นาที
✅ ส่งสูง : 20 เมตร
✅ ความเร็วรอบ : 2850 รอบต่อนาที
✅ ขนาดท่อส่ง : 2 นิ้ว
✅ ใบพัด : อลูมิเนียม
✅ ชนิดใบพัดปิด : สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก
✅ ห้องเครื่องใหญ่ : อลูมิเนียม (ทนและระบายความได้ดี)
✅ สายไฟยาว : 7.7 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

Daewoo ปั๊มแช่ ไดโว่ 1 / 1.5 / 2 นิ้ว จากเกาหลี รับประกัน 1 ปี

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿1,340.00
ภาษี รวม |
 • ✔️ เหมาะสำหรับพื้นที่มีน้ำขัง งานเกษตร ไซท์งานก่อสร้าง งานชลประทาน สระว่ายน้ำ ทำน้ำพุ หรือบ่อเลี้ยงปลา
  ✔️ มอเตอร์ภายใน เคลือบวานิชทนความร้อนอย่างดี 
  ✔️ สามารถเปิดต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยปั๊มต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัว และมีน้ำให้สูบตลอด 
  ✔️ หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครั้งตัวของปั๊มแช่ สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 30 นาที และต้องหยุดพักเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนสะสม
  ✔️ สามารถสูบน้ำได้ลึก อีกทั้งยังมีตัวหนีบกราวด์สายดิน กันไฟดูด

 • **หมายเหตุ : ในการใช้งานปลั๊กพ่วง หรือการต่อสายไฟยาวเกิน 5 เมตร ตัวสายไฟต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ตารางมม. โดยมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร และปลั๊กพ่วงที่ใช้ต่อพ่วงต้องได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวปั๊ม
  ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีขนาดสายไฟเล็กกว่าที่กำหนด อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและสร้างความเสียหายต่อมอเตอร์ซึ่งจะอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน

bottom of page