top of page

DAB Pumps - ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ก่อตั้งในปี 1975
เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความคงทนสูงสุด และพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสูงสุดมาจนถึงปัจจุบัน

**ผลิตในประเทศอิตาลี รับประกัน 3 ปี

 

มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่น
📌 SMART PRESS 1.5 M
📌 SMART PRESS 3.0 M

 

รายละเอียดทางเทคนิครุ่นที่ 1 - SMART PRESS 1.5 M
ใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน 1.5 แรงม้า 
ท่อเข้า : 1 นิ้ว
ท่อออก : 1 ¼ นิ้ว

 

รายละเอียดทางเทคนิครุ่นที่ 2 - SMART PRESS 3.0 M
ใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน 3 แรงม้า 
ท่อเข้า : 1 นิ้ว
ท่อออก : 1 ¼ นิ้ว

สวิตซ์ปั๊มน้ำ ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ Pressure Control DAB Smart Press

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿3,990.00
ภาษี รวม |
  • คุณสมบัติ
    ✔  ใช้ติดตั้งกับปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า เพื่อให้ใช้ฟังก์ชันเป็นปั๊มอัตโนมัติ 
    ✔  มีฟังก์ชันป้องกันน้ำขาดในตัว 
    ✔ ผลิตในประเทศอิตาลี

bottom of page