top of page

DAB Pumps - ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ก่อตั้งในปี 1975
เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความคงทนสูงสุด และพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสูงสุดมาจนถึงปัจจุบัน

 

สำหรับท่านที่ต้องการปั๊มน้ำที่มีคุณภาพ ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 10 - 15 ปีโดยไม่ต้องคอย Maintenance ปั๊มน้ำยี่ห้อนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด นอกเหนือจากคุณภาพยังมีศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญ พร้อมอะไหล่บริการตลอดการใช้งาน

 

มี 5 รุ่นให้เลือก
📌 JET 151 M / T - 1.5 แรงม้า
📌 JET 200 M / T - 2 แรงม้า
📌 JET 251 M / T - 2.5 แรงม้า
📌 JET 251 M-P - 2.5 แรงม้า ระบบอัตโนมัติ
📌 JET 300 M / T - 3 แรงม้า
*รุ่น M ใช้ไฟ 220 V
*รุ่น T ใช้ไฟ 380 V
*รุ่น M-P ใช้ไฟ 220 V ประกอบ Pressure Switch และเกจ์วัดแรงดันเพื่อเป็นระบบอัตโนมัติ

 

รายละเอียดทางเทคนิค รุ่น JET 151 M / T
*รุ่น M ใช้ไฟ 220 V / รุ่น T ใช้ไฟ 380 V
กำลังมอเตอร์ : 1.5 แรงม้า
ปริมาณน้ำสูงสุด : 10 - 70 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด : 58 - 38 เมตร
ขนาดท่อเข้า/ออก : 1 1/4 x 1 นิ้ว 
น้ำหนัก : 31 กิโลกรัม
ขนาด : 61x25x28 เซนติเมตร

 

รายละเอียดทางเทคนิค รุ่น JET 200 M / T
*รุ่น M ใช้ไฟ 220 V / รุ่น T ใช้ไฟ 380 V
กำลังมอเตอร์ : 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำสูงสุด : 30 - 175 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด : 38-21.3 เมตร
ขนาดท่อเข้า/ออก : 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว
น้ำหนัก :  27 กิโลกรัม
ขนาด :  62X25X28 เซนติเมตร

 

รายละเอียดทางเทคนิค รุ่น  JET 251 M / T / M-P
*รุ่น M ใช้ไฟ 220 V / รุ่น T ใช้ไฟ 380 V
*รุ่น M-P ใช้ไฟ 220 V ประกอบ Pressure Switch และเกจ์วัดแรงดันเพื่อเป็นระบบอัตโนมัติ
กำลังมอเตอร์ : 2.5 แรงม้า
ปริมาณน้ำสูงสุด : 10 - 120 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด : 60 - 34.2 เมตร
ขนาดท่อเข้า/ออก : 1 1/4 x 1 นิ้ว
น้ำหนัก : 35 กิโลกรัม
ขนาด : 66X25X28 เซนติเมตร

 

รายละเอียดทางเทคนิค รุ่น JET 300 M / T
*รุ่น M ใช้ไฟ 220 V / รุ่น T ใช้ไฟ 380 V
กำลังมอเตอร์ : 3 แรงม้า
ปริมาณน้ำสูงสุด : 30 - 175 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด : 48-29 เมตร
ขนาดท่อเข้า/ออก : 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว
น้ำหนัก : 30 กิโลกรัม
ขนาด : 62x25x28 เซนติเมตร

ปั๊มเจ็ท เดี่ยว ระบบ Self Priming DAB JET - ผลิตในประเทศอิตาลี รับประกัน 3 ปี

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿16,000.00
ภาษี รวม |
 • ✔ ผลิตในประเทศอิตาลี รับประกัน 3 ปี ทุกรุ่น
  ✔ วัสดุคุณภาพสูง มอเตอร์ทุกตัวทนความร้อนสูง มีระบบป้องกันความร้อนสูง Thermal Protection
  ✔ ใช้งานได้นาน 10 - 15 ปี โดยไม่ต้อง Maintenance
  ✔ Insulation Class : F (ป้องกันความร้อนสูงสุดถึง 155 องศาเซลเซียส)
  ✔ คาร์บอนเซรามิคซีลคุณภาพสูงสุด 
  ✔ มอเตอร์ทองแดงคุณภาพสูงสุด 
  ✔ ระบบ Self Priming ดูดน้ำมีฟองอากาศได้
  ✔ เหมาะสำหรับงานต้องการแรงดันสูง

bottom of page