top of page

🚩 ITD 🇮🇹 อิตาลี แข็งแรง ทนทาน ใช้นาน เกรดอุตสาหกรรม ประกัน 3 ปี / ดูดลึก 9 เมตรทุกรุ่น / ไม่มีสายไฟ (ต่อความยาวตามต้องการได้)
ใบพัดเทคโนโลพิเมอร์ มอเตอร์ทองแดงแท้ป้องกันความร้อน ทนทาน เกรดอุตสาหกรรมทั้งหมด ลงทุนครั้งเดียว ใช้นาน 🇮🇹

 

⚙️ 🇮🇹 ข้อมูลทางเทคนิค ITD 1 นิ้ว 1 แรง [ITD-WPM-755]
ท่อเข้า/ออก: 1 นิ้ว
กำลังไฟฟ้า: 1 แรงม้า (750 วัตต์)
แรงส่งสูงสุด: 37 เมตร (แนวราบ 370 เมตร)
ปริมาณน้ำสูงสุด: 120 ลิตรต่อนาที
รับประกัน: 3 ปี

 

⚙️ 🇮🇹 ข้อมูลทางเทคนิค ITD 1.5 นิ้ว 1 แรง [ITD-WPL-755]
ท่อเข้า/ออก: 1.5 นิ้ว
กำลังไฟฟ้า: 1 แรงม้า (750 วัตต์)
แรงส่งสูงสุด: 17 เมตร (แนวราบ 170 เมตร)
ปริมาณน้ำสูงสุด: 280 ลิตรต่อนาที
รับประกัน: 3 ปี

 

🔨 การติดตั้งหลังได้รับ / การเตรียมความพร้อม
1. ทดสอบการหมุนใบพัดลมด้วยไขควง (การขนส่งอาจทำให้แกนเพลาล็อค) ช่วยหมุนใบพัดลมให้หลุดจากล็อคก่อนการใช้งาน 
2. ติดตั้งท่อดูดด้วย PVC ขนาดเดียวกับตัวปั๊ม หลีกเลี่ยงการใช้สายยางทุกชนิด
3. หากต่อผ่านแทงค์ ให้ต่อระดับต่ำที่สุดของแทงค์ 
4. หากดูดผ่านบ่อ ท่อดูดต้องมีความลึกไม่เกิน 8 เมตร ต้องใส่ฟุตวาล์วทุกครั้ง และน้ำท่วมฟุตวาล์วเสมอ
5. ล่อน้ำในช่องให้เต็ม รอ 15 นาทีและตรวจสอบระดับน้ำ หากน้ำลดลงให้ทำการตรวจสอบท่อดูดว่ารั่วลมหรือไม่ 
6. เสียบปลั๊ก และทดสอบการทำงาน (ใบพัดลมหมุน และมีน้ำออกจากปลายท่อ) 
7. ต่อเข้ากับระบบที่ต้องการใช้งาน
*ในกรณีที่น้ำขาด (ต่อตรงจากประปา / บ่อแห้งไม่มีน้ำ) ปั๊มอาจจะสะสมความร้อนและเกิดความเสียหายได้ ต้องระวังการใช้งานส่วนนี้ 

ITD ปั๊มหอยโข่ง 1 แรง 1 / 1.5 / 2 นิ้ว รับประกัน 3 ปี

ราคาราคาเริ่มต้นที่ ฿3,850.00
ภาษี รวม |
 • 🛠 เงื่อนไขการรับประกัน
  - กรณีสินค้าเสียหายจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น (สามารถส่งตรวจสอบสาเหตุก่อน/ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืน)
  - ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งด้านบนก่อนทุกขั้นตอน 
  - การรับประกันไม่รวมกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และการใช้งานที่ผิดพลาด เช่น 
  การทำงานโดยไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง (น้ำขาด น้ำแห้ง), ปัญหาไฟฟ้าตก เกิน ทำให้ปั๊มไม่หมุนหรือคาปาซิเตอร์บวม, ปัญหาไฟฟ้าสายพ่วงมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้สะสมความร้อน,การรั่วซึมในท่อส่ง ท่อดูด ของระบบหน้างาน
  - หลังจากนั้น ในช่วงระยะเวลารับประกัน สามารถส่งซ่อมหรือส่งเปลี่ยนอะไหล่ได้ (จะมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง)

bottom of page